Utovarni tuneli

Utovarni tuneli se postavljaju ispred hale. To znači: hala se može potpuno iskoristiti do spoljnih zidova. Hörmann utovarni tuneli su uvek dobra stvar kada sama hala ne dopušta ugradnju unutrašnjih rampi ili ako ne postoji nivo ispod razine na rampama.

Jedan kompletan utovarni tunel se sastoji od podesta sa utovarnom rampom, od tunela kao i otvora za utovar sa dihtung vratima.

U vezi sa Hörmann industrijskim vratima sa toplotnom izolacijom, utovarni tuneli se preporučuju za pretovar robe koja je osetljiva na temperature.
Pri tome kamioni mogu pristati kako pod uglom od 90° stepeni tako i bočno pod oštrim uglom. Utovarne tunele isporučujemo kao pojedinačni element ili kao redni.

Srodni proizvodi

This entry was posted in Pretovarna tehnika and tagged , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Tagovi