Utovarne rampe

Utovarne rampe sa preklopnom klapnom ili potiskom

Hörmann utovarne rampe su promišljena rešenja, koja tačno izjednačavaju razliku između podova kamiona i utovarnih rampi. Na taj način se teret može uterati ili isterati iz kamiona u jedinstvenom horizontalnom kretanju.

Robusna čelična konstrukcija sa platformom otpornom na savijanje izjednačava bez problema nejednaka bočna naginjanja kamiona.

Pouzdana hidraulika sa 2 cilindra za podizanje i jednim cilindrom za usnu je dorasla za sve situacije, laka za korišćenje i pre svega bezbedna. Ove utovarne rampe su opremljene sa automatskim ventilima za isključivanje u nuždi u cilindrima za podizanje. Ovaj sistem veoma brzo osigurava utovarnu rampu. To je važno kada na primer kamion prerano krene iako je platforma pod opterećenjem tereta.

Hörmann nudi za svaku situaciju utovara pravo rešenje za efikasno utovaranje i istovaranje. Neka vas podrobno posavetuje Hörmann specijalista za pretovarnu tehniku.

Srodni proizvodi

This entry was posted in Pretovarna tehnika and tagged , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Tagovi